Bulgarian Individual Chess Championship 2009 (Men), Blagoevgrad, Bulgaria (12 - 22.02.2009)

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

Р Е Г Л А М Е Н Т
НА 73-ТО ДЪРЖАВНО ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО
ПО ШАХМАТ ЗА МЪЖЕ – ФИНАЛ
12–22.02.2009 г., БЛАГОЕВГРАД

1. ОРГАНИЗАТОР: Българската федерация по шахмат със съдействието на Община Благоевград

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ: Да излъчи Държавния шампион за 2009 г.

3. ДАТА И МЯСТО: Първенството се провежда от 12 до 22.02.2009 г. в гр. Благоевград, при любезното домакинство на хотел Езерец.

4. СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: Първенството се провежда по кръговата система - всеки срещу всеки в 13 кръга.

5. КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО ЗА ИГРА: Контролата на игра е 90 минути за 40 хода плюс 30 минути до края на партията с допълнително време още от първия ход по 30 секунди преди всеки изигран ход.

6. ШАХМАТНИ ЧАСОВНИЦИ: Времето за игра ще се измерва с електронни шахматни часовници DGT XL.

7. УЧАСТНИЦИ: Право на участие имат следните 14 състезатели:
Звание Състезател ЕЛО ФИДЕ ЕЛО БФШ Клуб
1 ГM Радулски Юлиан 2579 2470 Локомотив 2000, Пловдив
2 ГM Чаталбашев Борис 2560 2526 Локомотив, Пловдив
3 ГM Русев Красимир 2546 2535 Спартак Плевен XXI, Плевен
4 ГM Петков Владимир 2504 2494 Н. Войнов, Видин
5 МM Николов Момчил 2478 2477 Спартак Плевен XXI, Плевен
6 ГM Божков Деян 2477 2468 Лукойл-Нефтохимик, Бургас
7 ФM Лилов Валери 2443 2432 В. Топалов, Варна
8 МM Бербатов Киприан 2392 2207 Локомотив София
9 МС Енчев Ивайло 2382 2426 Абритус, Разград
10 ФM Пантев Веселин 2381 2400 Локомотив 2000, Пловдив
11 ФМ Филев Георги 2378 2401 ЦСКА, София
12 ФM Куков Велислав 2373 2349 Спартак Плевен XXI, Плевен
13 ФM Арнаудов Петър 2347 2350 Локомотив 2000, Пловдив
14 МС Вутов Марио 2262 2316 Виктори, Благоевград8. ПРОГРАМА:
Дата Месец Ден Час Кръг
12 февруари Четвъртък 11:00 Техническа конференция
12 февруари Четвъртък 14:00 І
13 февруари Петък 14:00 ІІ
14 февруари Събота 09:30 ІІІ
15 февруари Неделя 09:30 ІV
15 февруари Неделя 15:30 V
16 февруари Понеделник 14:00 VІ
17 февруари Вторник 14:00 VІІ
18 февруари Сряда 09:30 VІІI
18 февруари Сряда 15:30 ІХ
19 февруари Четвъртък 14:00 Х
20 февруари Петък 14:00 ХІ
21 февруари Събота 14:00 ХІІ
22 февруари Неделя 09:30 ХІІІ
22 февруари Неделя 14:00 Закриване и награждаване

Главният съдия, при необходимост и след консултации с БФ Шахмат и домакините, може да направи промяна в предварителната програма, за което състезателите следва да бъдат предварително уведомени.

9. КЛАСИРАНЕ: Класирането е в зависимост от:
• Броя на спечелените точки.
В случай на равенство, се прилагат следните допълнителни показатели за определяне на по-предно място:
• Резултат от срещите между състезателите от същата точкова група.
• Система Койя (Броят на точките спечелени срещу всички състезатели, които имат 50 % или повече от възможните точки). Не се прилага разширената система Койя.
• Зонеборн-Бергер (Сумата от точките на противниците, срещу които състезателят е спечелил, плюс половината от точките на противниците, с които е завършил реми).
• По-голям брой победи.
• Ниво на постижение (performance).
Допълнителните показатели се изчисляват, съгласно заложените параметри в утвърдената от ФИДЕ компютърна програма „Swiss Manager”.

10. ВАЛИДНОСТ: Първенството е валидно за международен и български рейтинг и има квалификационно значение.
Среден коефициент (ФИДЕ) – 2436.
Турнирът е от VІІІ категория.
Норма за международен гросмайстор – 9,5 т.
Норма за международен майстор – 7.0 т.

11. НАГРАДИ:
11.1. Класиралите се на първо, второ и трето място получават съответно златен, сребърен и бронзов медал.
11.2. Победителят получава купа на шампион на България за 2009 г.
11.3. Допълнителни парични награди:
І място – 1800 лв., ІІ място – 1200 лв., ІІІ място – 800 лв.,
ІV място – 500 лв., V място – 450 лв., VІ място – 400 лв., VІІ място – 350 лв.
При равенство в точките наградите не се делят, а се дават в зависимост от класирането.
11.4. Класиралите се от VІІІ до ХІV място получават по 50 лв. на спечелена точка.

12. СЪДИЙСКО РЪКОВОДСТВО:
Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия – Живко Жеков, Републиканска категория.
Съдия – Марин Атанасов, Републиканска категория.
Решенията на съдийското ръководство са задължителни, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет в състав:
Председател: гм Деян Божков
членове: гм Юлиян Радулски, гм Борис Чаталбашев
резерви: гм Владимир Петков, гм Красимир Русев .
Контестации се подават не по-късно от 1 час след съдийското решение, придружени от такса в размер на 50 (петдесет) лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена сумата се връща на състезателя. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат.

13. МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ: Лекар на турнира е д-р ...

14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
14.1. Всички състезатели са длъжни да спазват Правилника на шахматната игра и настоящия Регламент и да изиграят своите партии в духа на “феър плей” (fair play).
14.2. Турнирът се провежда по правилата приети на олимпиадата в Дрезден 2008 г.
• Състезателите не могат да общуват помежду си по време на партиите. Предложения за реми могат да се правят само след изиграни тридесет хода и от двете страни или след одобрение от главния съдия в три случая: при трикратно повторение на позицията, вечен шах и теоретично реми позиция.
• Когато двамата състезатели се съгласят на реми без разрешение, се присъжда резултат 0:0.
• Когато се прави явна демонстрация за повторение на ходовете, се присъжда резултат 0:0.
• Състезателите трябва да са заели местата си пред шахматната дъска не по-късно от 5 / пет / минути преди обявения час за започване на партията.
• Състезател който не е заел мястото си пред шахматната дъска в обявения час за започване на партията, губи партията и получава в резултат нула точки.
• При неявяване и на двамата състезатели се присъжда резултат 0:0.
14.3. Не се разрешава отлагането на партии.
14.4. Записването на ходовете е задължително през цялата партия.
14.5. Не се разрешава предварително записване на ходовете, освен в случай на рекламация по чл. 9.2 и 9.3 от Правилника за шахматната игра.
14.6. Член 10.2 от Правилника за шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола.
14.7. След завършване на партията, състезателите предават на съдията оригиналните бланки, подписани от двамата състезатели.
14.8. Забранено е да се правят анализи в игралната зала.
14.9. Тютюнопушенето в игралната зала е абсолютно забранено.
14.10. Състезателите, които са завършили своите партии се считат за зрители, и не им се разрешава да остават в игралното поле.
14.11. Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилен телефон на състезател звънне или е включен на вибрация, в зоната на състезанието по време на партията, състезателят губи партията. Резултатът на противника се определя от съдията.
14.12. Снимки със светкавици или допълнително осветление се разрешават само в първите 15 минути.
14.13. Всички състезатели са запознати с регламента и се задължават да го спазват.

Главен съдия: ………………..........................................................
(Живко Жеков – съдия Републиканска категория)

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2024 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.